top of page

Zedník

Co se naučím?

Kde mě to naučí?

SOŠ

zdravotnická

a SOU 

Č. Krumlov

Střední odborná škola zdravotnická a střední odb. učiliště

         Tavírna 342          

Český Krumlov

www.zdravkack.cz

SOŠ a SOU 

J. Hradec

SOŠ

zdravotnická

a SOU 

Č. Krumlov

Vyšší odb. škola, střední průmyslová škola a střední odb. škola řemesel a sl.

     Zvolenská 934    

Strakonice

www.ssst.cz

VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb

Strakonice

Střední průmyslová škola strojní a stavební

Komenského 1670

Tábor

www.sps-tabor.cz

SPŠ strojní a stavební

Tábor

Střední odb. škola a střední odb. učiliště

     Hněvkovice 866    

www.isshnevkovice.cz

SOŠ a SOU

Hněvkovice

Střední škola a základní škola

     Nerudova 59     

Vimperk

www.stredni-skola.eu

Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Jeronýmova 28/22 

České Budějovice

www.skolacb.cz

SŠ a ZŠ 

Vimperk

Soukr. SŠ a JŠ

Č. Budějovice

Co můžu dělat?

Co můžu dělat?

jaká je cesta k povolání zedníka?

Kde najdu praxi a uplatnění?

Při studiu budeš mít možnost získat praxi ve svém oboru. Nabídku ti zprostředkují školy nebo se můžeš podívat jakou praxi nabízejí firmy. Díky stránkám Impuls pro kariéru můžeš získat přehled jaké praxe zrovna firmy nabízejí ve tvém okolí.

IMPULS-logo-barva-RGB.png
HELUZ_718x227px.jpg

podívej se i na další ŘEMESLA

(Zednické práce, Truhlářská a čalounická výroba)

(Čalouník)

Zedníkem jsem se vyučil a hned po škole dostal možnost nastoupit k jedný zednický partě do Německa. Po čase mě to ale zase táhlo domů, a tak jsem se vrátil a se spoustou nových zkušeností jsem začal makat sám na sebe. 

Teď mám svojí zednickou partu a stavíme jeden dům za druhým.

Postavil jsem jeden i sobě a žiju si jako pán. Slušně si vydělám a co víc, na každou práci si umím zajít.

Zdeněk P. 39 let, zedník

Práce s nářadím a materiálem

Volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky, pracovní pomůcky, materiály a výrobky. Pracovat s přidruženými výrobky: okna, dveře.

Technická dokumentace

Číst v technické dokumentaci pozemních staveb, zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty, počítat spotřeby materiálů, orientovat se v cenových záležitostech oboru, pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií.

Prakticky

Zhotovovat tepelné izolace, betonovat konstrukce, zdít zdivo z různých druhů materiálů, montovat konstrukce stropů, provádět povrchové úpravy zdiva, pracovat při přestavbách budov, posuzovat optimální pracovní podmínky pro zednické práce.

polytechnická

Č. Budějovice

Střední škola

 polytechnická

     Nerudova 59      

České Budějovice

www.sspcb.cz

Střední odborná škola a střední odb. učiliště

Jáchymova 478

Jindřichův Hradec

www.sos-jh.cz

SOŠ a SOU

J. HRADEC

Střední odb. učiliště zemědělské a služeb

nám. Republiky 86

Dačice

www.souz-dacice.cz

SOU zemědělské

a služeb

Dačice

SOŠ a SOU

Písek

Střední odborná škola a odb. učiliště 

Komenského 86

Písek

www.sou-pi.cz

  • opravy na stavebních konstrukcích

  • zednické a betonářské práce při úpravách povrchů s použitím malt, cihel, tvárnic a dalšího stavebního materiálu

  • stavba vnitřního vybavení - pec

bottom of page