top of page

doplňkové obory

ve stavebnictví

V této nabídce naleznete následující učební obory:

 

Zednické práce; Truhlářská a čalounická výroba

- učební obory s nižšími nároky v oblasti všeobecného vzdělání určený hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním.       Absolventi budou připraveni pro výkon jednoduchých prací. U těchto oborů je snížená dotace teoretického vyučování a posílená dotace               hodin odborného výcviku.

Čalouník

– tříletý učební obor související s truhlářskou prací, v rámci nějž získá absolvent kvalifikaci zejména pro profese čalouník a dekoratér.

OBORY

ZEDNICKÉ PRÁCE

Co se naučím?

připojení, opravení a udržování elektrických přístrojů, strojů a zařízení, elektrické instalace, elektrická vedení a rozvody, připojení, kontrola a měření elektrospotřebičů, elektrických přístrojů a součástek.

naučím se

Provádět jednoduché betonářské a zednické práce na pozemních stavbách, tj. volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiál a výrobky pro betonářské a zednické práce, dopravit je na místo zpracování a připravit pro zpracování; provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách

prakticky

Praxe se provádí na stavbách rodinných domků, rekonstrukcích různých objektů,.

Absolvent je schopen po příslušné praxi samostatně vykonávat jednoduché zednické práce ve stavebních firmách nebo v oblasti stavební údržby

co získám

Tříletý učební obor

Připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povoláním zedník.

Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné s výučním listem
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

Kde mě to naučí?

sou

Lišov

 

Střední odborné učiliště

Lišov

tř. 5. května 3

373 72 Lišov

 

www.sou-lisov.cz

co můžu dělat?

 • betonování, zdění, montáž prefabrikátů

 • omítání a jednoduché tepelné izolace

 • pomocný pracovník při přípravných, obslužných a manipulačních pracích na pozemních stavbách

Truhlářská a čalounická výroba

Co se naučím?

Kde mě to naučí?

soš a sou

milevsko

sou

Lišov

Střední odborné učiliště, Lišov

tř. 5. května 3

373 72 Lišov

 

www.sou-lisov.cz

co můžu dělat?

čalouník

Co se naučím?

Kde mě to naučí?

střední odborné učiliště Lišov

 

Střední odborné učiliště, Lišov

tř. 5. května 3

373 72 Lišov

 

www.sou-lisov.cz

co můžu dělat?

Kde najdu praxi a uplatnění?

Při studiu budeš mít možnost získat praxi ve svém oboru. Nabídku ti zprostředkují školy nebo se můžeš podívat jakou praxi nabízejí firmy. Díky stránkám Impuls pro kariéru můžeš získat přehled jaké praxe zrovna firmy nabízejí ve tvém okolí.

IMPULS-logo-barva-RGB.png
 • elektrotechnik - údržbář

NAUČÍM SE

Podle zaměření na truhlářskou nebo čalounickou výrobu naučí používat a připravovat materiály ke zpracování a podle své profilace vykonávat základní práce při výrobě a opravách truhlářských výrobků, čalouněného nábytku nebo při čalounění dopravních prostředků.

PRAKTICKY

Číst jednoduché technické výkresy a zhotovovat jednoduché náčrty výrobku nebo jeho části, rozlišovat, připravovat, ošetřovat a zpracovávat běžné truhlářské nebo čalounické materiály, volit a používat vhodné pomůcky a nástroje pro jejich zpracování, obsluhovat, udržovat a seřizovat jednoduché stroje a zařízení.

co získám

Tříletý učební obor.

Připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povoláním dělník dřevozpracující výroby se zaměřením na truhlářské práce.

 
Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné s výučním listem
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

Naučím se

Dovednostem v oblasti čalounické výroby a dekoratérství, tj. pracovat s konstrukční a technologickou dokumentací, zvolit pro danou výrobní operaci vhodné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení, používat, uskladňovat a ošetřovat čalounické a dekoratérské materiály

prakticky

zhotovovat čalounické výrobky nebo jejich části v souladu s technologickými postupy, používat vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků, provádět dekoratérské práce, provádět opravy a renovace současného i slohového čalouněného nábytku, ovládat a provádět výrobní kontrolu a kontrolu kvality výrobků.

co získám

Tříletý učební obor.

Připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povoláním dělník dřevozpracující výroby se zaměřením na čalounickou výrobu.

 
Dosažený stupeň vzdělání: 

Střední odborné s výučním listem
Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

Zednické
Truhlářská výroba
Čalounická výr.

podívej se i na další ŘEMESLA

(Zednické práce, Truhlářská a čalounická výroba)

(Čalouník)

 • čalounění dopravních prostředků

 • provádění jednoduchých dekoratérských prací

 • jednoduché práce při výrobě a opravách truhlářských výrobků nebo při výrobě čalouněného nábytku

 • čalounění dopravních prostředků

 • provádění dekoratérských prací, při výrobě potahů a povlaků, při jejich opravách a renovací

 •  ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných činností ve výrobě čalouněného nábytku a doplňků

 • výrobní kontroly a kontroly kvality výrobků

bottom of page