top of page

Co jsou pracovní listy?

Pracovní listy jsou návodné postupy pro vytvoření konkrétního výrobku ze dřeva, keramické dlažby, plechu nebo odpadního potrubí, které mohou vyučující využít při práci s žáky v rámci předmětu Člověk a svět práce. 

Jejich cílem je zlepšit povědomí o řemeslných oborech ve stavebnictví a zvýšit tak zájem o jejich studium. 

pro koho jsou určeny?

Pracovní listy jsou určeny nejen pro žáky základních škol, kteří se rozhodují o dalším studiu na střední škole, ale také jejich rodiče, pedagogy a veřejnost jako takovou.

co v nich najdete?

Pracovní listy jsou rozděleny na dvě části: teoretickou a praktickou.

V teoretické části jsou informace o bezpečnosti, úvodní otázky pro žáky k zamyšlení týkající se řemesla, nebo také kvízy a doplňovačky. Součástí teoretické části jsou i rady a tipy pro práci s různým typem materiálů.

Praktická část obsahuje osm pracovních postupů pro jednotlivé výrobky a seznam potřebných pomůcek a materiálu, metodický pokyn a doporučení, pro jaký ročník je výroba vhodná a jak je časově náročná.

Návrh bez názvu (29).png

vyrábíme 

společně

NÁHLEDY VÝROBKŮ

bud_mistr_lodicka.png
bud_mistr_zvonkohra.png
bud_mistr_hmyzi_vesnicka.png
PL - náhled_7.png
PL - náhled_2.png
PL - náhled_9.png
PL - náhled_1.png
PL - náhled_4.png
Napište si o pracovní listy

Děkujeme za odeslání!

Galerie

FB workshopy.png
JhkCZ.jpg
jihocesky kraj-barevne.jpg
jsrlz_logo.png

Projekt Podpora řemesel je realizován s finančním přispěním Jihočeského kraje

bottom of page